Stridsledning av JAS 39 C/D – vad sker? Uppdaterad 2011-10-18

17 mars 2009

”Det är mycket på Högkvarteret. Inriktningsproppen är i faggorna, men man jobbar också med en skandal i vardande” skriver Claes Arvidsson i SvD
http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/artikel_2605191.svd

Vad SvD syftar på började med att folkpartiets försvarspolitiska talesman Allan Widman skrev en artikel i SvD Brännpunkt där han kritiserade brister i ett antal systemfunktioner i luftförsvaret som bristande beväpning, brister i pilotutbildningen och inte minst att infrastrukturen för ledning av flygstridskrafter inte byggts ut i erfordelig omfattning vilket får till följd att det ledningssystem Sverige idag har för JAS39 C och D-versionerna är föga bättre än vi hade för J29 Tunnan. Under Viggenepoken (och för JAS39 A och B som nu skrotas) hade vi ett ledningssystem som i många avseenden var överlägset det USA/NATO har idag. Den som inte är så insatt i benämningar och akronymer i försvarsmaktens system finner följande länk mycket förklarande: http://wisemanswisdoms.blogspot.com/2009/03/stridatalank-for-dummies.html
I stället för att bygga vidare på den infrastruktur som möjliggjort detta tekniska övertag vill Försvarsmakten bygga ett nytt ledningssystem på grundval av NATO-system. Vidare planerar Försvarsmakten att lägga ned våra nuvarande ledningscentraler, belägna i ett antal bergrum spridda över landet. Ersättningen blir en enda ledningscentral, belägen i en överjordsbyggnad.

Efter att mycket av den debatt som Allan Widman skapat ebbat ut har vi kunnat läsa vidare i detta ärende framför allt på två ställen.
Major Peter Neppelberg, en av de mycket få personer som är detaljinsatt såväl tekniskt som funktionsmässigt i vårt luftbevaknings- och stridsledningssystem har i ett öppet brev till Överbefälhavaren ställt ett antal frågor om flygets stridsledning. Det handlar om att Högkvarterets vägval innebär att stridsledningen kommer att fungera först tidigast 2015, att man agerar i strid med politikernas beställning och att beslutsunderlaget inte håller. Se vidare http://blogg.svd.se/ledarbloggen?id=12470

Det andra stället är den blogg som jag refererat till i mitt nedanstående inlägg ”Ledning av stridsflyg idag och i planerna” och rekommenderat till läsning av alla som är intresserade av politiska processer, hantering av skattemedel, prioritering av hur knappa medel skall täcka ett stort antal hål i försvarsbudgeten, av svenska försvaret eller av Flygvapnets användbarhet i största allmänhet. Även ägaren till den bloggen är synnerligen kunnig.
Nu är det emellertid för sent att läsa in sig med hjälp av denne kunnige och orädde person. Trots att han nyligen försäkrade i sin blogg att han inte skulle förtröttas i sin strävan att sprida ljus i ärendet har hans blogg nu upphört. Det finns inte ens ett avskedsbrev – allt är plötsligt mörkt. Är det därför Claes Arvidsson skriver ”det låter som skallet från en begraven hund” ?

Uppdatering: Personen jag refererar till härovan heter Peter Neppelberg. Han har på senare tid skrivit gästinlägg på bloggen Wiseman´s Wisdoms som är mycket belysande vad gäller ledning av stridsflygplan och andra enheter i Försvarsmakten.   http://wisemanswisdoms.blogspot.com/search/label/Ledningssystem  och

http://wisemanswisdoms.blogspot.com/2011/10/gastinlagg-del-2-kvarstar.html


Försvarspolitiker läser slarvigt

17 december 2008

Under ”Brännpunkt” i SvD 8 dec skrev fp försvarspolitiske talesman Allan Widman en artikel där han inledningsvis nämnde att Norges beslut inte kom som en överraskning.
Undantaget denna första passus i artikeln handlade AW kritik om att (de svenska) piloterna tilldelas för få flygtimmar för att upprätthålla godtagbar flygtrim, att endast två har fått utbildning i understöd av markstridskrafter, att infrastrukturen för ledning av flygstridskrafter inte byggts ut i erfordelig omfattning, att antalet flygplan är större än motiverat men antalet radarjaktrobotar är för litet, att det råder brist på moderna, fungerande precisionsvapen samt föreslog han att en sammanhållen luftförsvarsstudie bör tillsättas. Någon kritik av flygplanet JAS39 Gripen framfördes överhuvud taget inte i hans artikel. Man kan knappast läsa kritik av pilotutbildningen som kritik av flygplanet JAS 39. Beträffande stridsledningssystem är det ju upp till beställarlandet att specificera vad de önskar levererat av SAAB liksom beväpning och annan utrustning.

Många kommentatorer har f ö varit lika föga överraskaskade som AW, det överraskande har varit att den norska regeringen tydligen varit så rädda för opposition mot beslutet att de kraftigt nedklassade JAS 39 förmågor.

Idag 16 dec kom en replik till AW undertecknad av fyra moderata ledamöter av försvarsutskottet. Uppenbarligen har de endast läst den första passusen i AW inlägg för vad deras ”replik” innehåller är endast att författarna bedyrar sitt förtroende för JAS 39 samt att de uttrycker förvåning över Norges framförda motiv till valet av F-35. Någon kommentar till AW uppfattning om pilotutbildning, vapenarsenal etc finner man inte i denna ”replik”.
Låt vara att SvD rubrik till AW artikel onekligen ledde tanken till att den innehöll kritik av just flygplanet men den som orkade hålla koncentrationen uppe vid fortsatt läsning fann lätt att det som sagt var kritik av ett antal kringfunktioner.

Nu är jag nyfiken på om det finns samband mellan SvD missvisande rubrik och den moderata icke-repliken som benämnts ”replik”? Och får vi småningom någon som kommenterar det som Allan Widman skrev om?