Norsk läsövning – skandinavisk hjärngymnastik

16 april 2010

Lata människor som jag blir glada över att finna ett debattinlägg som redan är färdigskrivet! I stället för att plagiera och hjälpligt maskera ursprunget så hänvisar jag här till en text som jag kunnat skriva själv om jag hade varit lika begåvad som Øystein Steiro!